Premii

Societatea Paleontologilor din România, decernează o dată la doi ani, șase premii onorifice acordate în cadrul Simpozioanelor Române de Paleontologie.

  1. Premiul Ion Simionescu– pentru contribuții semnificative în Paleozoologie
  2. Premiul Emil Pop– pentru contribuții semnificative în Paleobotanică
  3. Premiul Dan Patrulius– pentru contribuții semnificative în Biostratigrafie
  4. Premiul Orest Mirăuță– tinerilor cu vârsta sub 35 ani pentru contribuții semnificative în Paleontologie
  5. Premiul Liviu Ionesi– pentru contribuții semnificative în Paleontologie și Stratigrafie aplicată în Geologia regională
  6. Premiului Theodor Neagupentru contribuții semnificative în Micropaleontologie

 Condiții de acordare
Aceste premii se acordă candidaţilor membri SPR care au contribuții științifice semnificative în domeniu, realizate în ultimii doi ani, anteriori Simpozionului de Paleontologie care umează a fi organizat. În funcție de posibilitățile financiare ale SPR aceste premii vor putea fi onorate și financiar.

Contribuțiile științifice ale candidaților trebuie să fie materializate prin cărți publicate cu ISBN la edituri recunoscute de forurile științifice naționale sau internaționale și/sau prin articole ISI publicate în reviste de specialitate cu factor de impact mai mare de 2, ca prim autor sau autor corespondent.

 Metodologie

Pentru înscrierea la oricare dintre aceste premii, candidații trebuie să întocmească o documentație care va cuprinde:

  1. Cererea de acordare a premiului formulată de un mentor (personalitate științifică cu reputație națională și internațională în domeniu); mentorul nu trebuie sa fie obligatoriu membru SPR.
  2. CV-ul candidatului;
  3. Lucrarea sau lucrările (în format PDF și/sau printat) pentru care se solicită premierea.

Documentatia va fi trimisă prin e-mail sau prin poștă unuia dintre secretarii desemnați, cu cel puțin 3 luni înainte de următoarea Adunare Generală a SPR. Secretarul va verifica documentele și va trimite dosarul spre analiză către comisia pentru decernarea Premiilor SPR. Comisia pentru decernarea Premiilor SPR va fi numită de către Consiliul director și Comisia de cenzori. Decizia comisiei pentru decernarea Premiilor SPR va fi anunțată în cadrul Adunărilor Generale ordinare ale SPR.

În intervalul 2017 – 2019 secretarul SPR desemnat cu procesarea documentației de acordare a premiilor SPR este Sergiu Loghin (loghin_sergiu@yahoo.com ).

Managed by Immediate JFusion