Despre Societatea Paleontologilor din România

Societatea Paleontologilor din România (SPR) a fost înființată în anul 1994 prin decizia unanimă a paleontologilor din România, profesori, cercetători, profesionişti și amatori, studenţi, interesaţi de paleontologie în diversele sale aspecte. SPR reprezintă o organizație non-profit al cărei scop este promovarea Paleontologiei și a științelor conexe prin reuniuni ştiinţifice internaţionale bienale, publicarea de articole ştiinţifice rezultate în uma cercetărilor din aceste domenii, campanii de cercetare pe teren, precum și prin premii acordate cercetătorilor paleontologi. SPR sprijină cercetarea științifică și educația atât din domeniul Paleontologiei cât și al disciplinelor conexe cum ar fi Stratigrafia, Sedimentologia, Paleobiogeografia, Paleoecologia, Analiza bazinelor de sedimentare,  Geodiversitate şi Geoconservarea Patrimoniul Paleontologic, Geologic și Cultural.

Reuniunile ştiinţifice naționale și internaționale organizate de SPR, Simpozioanele Române de Paleontologie, constituie oportunități excelente pentru cercetătorii din aceste domenii de a împărtăși experiențele și rezultatele din domeniul lor de cercetare, de a discuta diverse tematici de interes paleontologic și de a iniția proiecte de colaborare.

SPR încurajează publicarea de articole în revista  Acta Palaeontologica Romaniae  indexată în GeoRef, Master Journal List Thomson Reuters, EBSCO și Scopus.

Din 2011 activitatea revistei Acta Palaeontologica Romaniae este coordonată de către Acad. Prof. dr. Ioan Bucur în calitate de editor șef, având o apariție constantă de două numere pe an. Articolele trimise spre publicare sunt supuse unei evaluări riguroase, în scopul de a crește calitatea conţinutului ştiinţific al revistei conform standardelor internaționale. Abonamentul pentru revista Acta Palaeontologica Romaniae este inclus în cotizaţia de membru al SPR.

Managed by Immediate JFusion